Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 6:30 do 16:00

Komunikaty

15 września 2019 11:17 | Komunikaty

Kalendarz roku szkonego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

-      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 2 września 2019 r.

-      Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r.

-      Ferie zimowe 10-23 lutego 2020 r.

-      Wiosenna przerwa świąteczna - 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

-      Egzamin ósmoklasisty 21-22-23 kwietnia 2020

-      Ferie letnie 26 czerwca 2020r.

 

Terminy spotkań z rodzicami – pierwsze wtorki miesiąca.

Zebrania Rodziców  w godzinach :

1700 - 1800(klasy O-III) 1800- 1900(klasy IV-VIII)

10 września 2019r.

Zebrania dla rodziców

01 października 2019r.

dyżur nauczycieli -  konsultacje

05 listopada 2019r.

Zebrania dla rodziców

wywiadówka śródroczna – informacja na temat wyników nauczania z przedmiotów i oceny zachowania  

03 grudnia 2019r.

dyżur nauczycieli -  konsultacje

28 stycznia 2020r.

Zebrania -podsumowanie  I półrocza

 - informacja na temat wyników nauczania z przedmiotów

 i oceny zachowania 

10 – 23 lutego -2020r.      FERIE ZIMOWE

03 marca 2020r.

dyżur nauczycieli  -  konsultacje

 

07 kwietnia  2020r.

Zebrania dla rodziców

wywiadówka śródroczna – informacja na temat wyników nauczania z przedmiotów i oceny zachowania    

05 maja 2020r.

dyżur nauczycieli  -  konsultacje

(zaproszenia dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną)           

02 czerwca 2020r.

dyżur nauczycieli  -  konsultacje

1600-  spotkanie dla rodziców oddziałów zerowych na rok 2020/2021

1700 – spotkanie dla rodziców klas pierwszych na rok 2020/2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

31 października 2019, 2-3 stycznia 2020;  12 czerwca 2020 ; 21-22-23 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty.

 

Przeczytano: 1028 razy. Wydrukuj|Do góry