Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 6:30 do 16:00

Komunikaty

11 września 2019 23:09 | Komunikaty

Prosimy o wsparcie w głosowaniu

https://pyrzyce.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/glosowanie

 

Jak głosować?

Od 2 do 15 września 2019 można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2020.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

 1. Głosowanie odbywać się będzie w wyznaczonych punktach.
 2. Wykaz punktów zostanie podany do publicznej wiadomości, nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.
 3. Głosowanie nastąpi za pomocą kart do głosowania zwanych w dalszej części ,,kartą”, poprzez wpisanie numeru zadania wybranego z listy utworzonej zgodnie z § 13 regulaminu.
 4. Wzór karty do głosowania zostanie ustalony w drodze zarządzenia burmistrza.
 5. Wypełnioną kartę do głosowania należy umieścić w urnach.
 6. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 7. Za karty nieważne uważane będą:Głosowanie trwa nie dłużej niż 14 dni i rozpoczyna się w dzień roboczy.
  1. karty niewłaściwie wypełnione,
  2. karty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. karty, które zostały wypełnione przez jedną osobę w liczbie większej niż jedna,
  4. karty wypełnione przez osoby nieupoważnione.
 8. Głosowanie trwa nie dłużej niż 14 dni i rozpoczyna się w dzień roboczy.
 9. Każdy głosujący może oddać głos na pięć różnych projektów, przy czym najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 5 punktów, a najniżej 1 punkt.
 10. O kolejności projektów na liście do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą ilość punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 11. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 12. Jeżeli w toku realizacji zadania poczynione zostaną oszczędności Burmistrz decyduje o przystąpieniu do realizacji kolejnych projektów z listy.
 13. Dopuszcza się możliwość głosowania przez Internet.

Przeczytano: 246 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: