Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach
http://sp2pyrzyce.pl

15 maja 2020 12:30 | Komunikaty

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach informuje, że:

Od 25 maja br. pracujący rodzice uczniów kl. 0-3 mogą przyprowadzać do szkoły dzieci na zajęcia opiekuńcze. Zajęcia zdalne  w dalszym ciągu są realizowane bez zmian. (wniosek zał. 1)


Od 25  maja br. rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli przyprowadzać dzieci do szkoły na zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne i korekcyjno – kompensacyjne. (wniosek zał. 2)


Od 25 maja br. uczniowie kl.8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.(wniosek zał. 3)


Od 1 czerwca br.  uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły (wniosek zał. 4)


Rodzice uczniów zainteresowanych powyższymi zajęciami  muszą wypełnić stosowny wniosek znajdujący się poniżej i dostarczyć go do szkoły lub przesłać na stronę internetową szkoły: sp2pyrzyce@poczta.onet.pl

 

 

Załączniki:

wnioski [20.31 KB]