Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach
http://sp2pyrzyce.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi - Klasa 0 gr. 1

Klaudia Kogut

Przedmioty: edukacja przedszkolna

Ewelina Kowalczyk

Przedmioty: edukacja przedszkolna