Rada Rodziców

 

Wysokości składek:

  • za 1-sze dziecko - 25,00 zł 

  • za 2-gie dziecko - 15,00 zł

  • za 3-cie dziecko - 10,00 zł

  • 4-te i kolejne dziecko zwolnione z opłat

Wpłaty można dokonywać:

  • u wychowawców klas

  • przedstawicieli klasowych

  • w sekretariacie szkoły

  • na rachunek Rady Rodziców

  • podczas zebrań przy wejściu do szkoły

 

Nr konta bankowego:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach

 

79 9387 0003 0000 7924 2000 0020

 

Rada Rodziców ul. Poznańska 2; 74-200 Pyrzyce

 

 

adres e-mail Rady Rodziców:

rrsp2pyrzyce@wp.pl