Rada Rodziców

 

Wysokości składek:

  • za 1-sze dziecko - 30,00 zł 

  • za 2-gie dziecko - 20,00 zł

  • za 3-cie dziecko - 10,00 zł

  • 4-te i kolejne dziecko zwolnione z opłat

Wpłaty można dokonywać:

  • przedstawicieli klasowych

  • na rachunek Rady Rodziców (podać imie i nazwisko dziecka oraz klasę)

  • podczas konsulatcji przy wejściu do szkoły
 
RADA RODZICÓW SP Z OI im.L.Teligi W PYRZYCACH
 
79 9387 0003 0000 7924 2000 0020
PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY PYRZYCE
 
UL. POZNAŃSKA 2; 74-200 PYRZYCE

 

 adres e-mail Rady Rodziców:

rrsp2pyrzyce@gmail.com

 

 Wpłaty poszczególnych klas (  stan na 03.03.2020 r.) :

  wplaty_skladek_20192020.pdf

 Wydatkowanie składek z FFR - na koniec lutego 2020 r.

  dofinansowanie_z_frr_1920.pdf

 

Uniwersytet Dzieci