Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

Rada Rodziców

 

Wysokości składek:

  • za 1-sze dziecko - 30,00 zł 

  • za 2-gie dziecko - 20,00 zł

  • za 3-cie dziecko - 10,00 zł

  • 4-te i kolejne dziecko zwolnione z opłat

Wpłaty można dokonywać:

  • przedstawicieli klasowych

  • w sekretariacie szkoły

  • na rachunek Rady Rodziców (podać imie i nazwisko dziecka oraz klasę)

  • podczas konsulatcji przy wejściu do szkoły

 

Nr konta bankowego:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach

 

79 9387 0003 0000 7924 2000 0020

 

Rada Rodziców ul. Poznańska 2; 74-200 Pyrzyce

 

 adres e-mail Rady Rodziców:

rrsp2pyrzyce@gmail.com

 

 Wpłaty poszczególnych klas (  stan na 03.03.2020 r.) :

  wplaty_skladek_20192020.pdf

 Wydatkowanie składek z FFR - na koniec lutego 2020 r.

  dofinansowanie_z_frr_1920.pdf