Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 6:30 do 16:00

Egzamin ósmoklasisty

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty


Termin główny
  1. język polski -  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka -  26 maja 2021r. (środa– godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek godz.9:00
Termin dodatkowy
  1. język polski - 16 czerwca 2021r. (środa godz. 9:00
  2. matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00


                                   Czas trwania (min.)

 

arkusz standardowy

przedłużenie 

czasu, o którym mowa w pkt.17 Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

 

matematyka

100

do 150

 

język obcy nowożytny

90

do 135

 
Szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdą Państwo na stronie https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm