"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

O nas w prasie

Działania podejmowane przez szkołę są podejmowane w prasie lokalnej. Oto Przyklady.

   

pyrzyce.info Nr09/2011(28/53) listopad 2011 

   

pyrzyce.info Nr09/2011(28/53) listopad 2011