Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W  ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, Jadzia z VI gr. czytała młodszym kolegom.  Dzieci z uwagą słuchały opowiadania, a na koniec wykonały ilustracje ulubionej postaci.