Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

Zabawy z „Puzzelatorem”

Zabawy z „Puzzelatorem”, to jedna z ulubionych form spędzania czasu. Uczy współpracy i wzajemnego słuchania, a jednocześnie dostarcza mnóstwo uśmiechu.