Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 6:30 do 16:00

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 •  wybór ubezpieczenia, zbiórka składki, przygotowanie list, opłacenie składki,
 •  monitorowanie urazów i kontuzji uczniów na terenie szkoły: 2 złamania, 3 rozcięcia skóry,   5 stłuczenia, siniaki, 7 urazy ogólne, 1 utrata zęba mlecznego,
 •  realizacja bonu- prewencja bezpieczeństwa – rozszerzenie monitoringu,
 •  współtworzenie i opiniowanie dokumentów szkoły – statut, zasady oceniania, program profilaktyczno- wychowawczy.
 •  zakup dostępu do Librusa
 •  sfinansowanie udziału 90 uczniów w konkursie kangur,
 •  zakup żaluzje do biblioteki i trzech sal z tablicami multimedialnymi,
 •  zakup  nagród dla pierwszych klas, które wpłaciły całość składki na RR – klasa Ic i klasa Vd,
 •  zakup  nagród na turniej ruchu drogowego,
 •  zakup  nagród na akcję „Więcej kultury w szkolne mury” ,
 • zakup  nagród na konkurs „Rozumiem to co czytam, czytam to co rozumiem”,
 •  zakup biało – czerwonego materiału do układu tanecznego,
 •  zakup  nagród na szkolny konkurs ortograficzny,
 •  zakup  nagród na  szkolny konkurs matematycznył,
 •  zakup  nagród na  konkurs o patronie szkoły,
 •  zakup balonów dzień integracji ,
 •  zakup poczęstunku na bal wszystkich świętych ,
 •  zakup kwiatów dla pani Janił na koniec roku, 
 • zakup nagród na zakończenie roku szkolnego,
 •  przekazanie węgla, sztućców, naczyń plastikowych na festyn dla Miłosza,
 •  prowadzenie dyżurów w czasie zebrań i konsultacji,
 •  przygotowanie dokumentacji związanej ze zbiórka publiczną,
 •  przygotowanie i przeprowadzenie festynu,
 •  pełnienie dyżurów i zbióka składek na Radę Rodziców.