Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

Działania Rady Rodziców rok szkolny 2016/2017

Działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

1) Zakup nagród oraz poczęstunek dla uczestników "Balu Wszystkich Świętych" - listopad 2016

2) Zakup nagród na Szkolny Konkurs Recytatorski - grudzień 2016

3) Przygotowanie otrzymanego sprzętu w salach komputerowych - usługa informatyczna - listopad/grudzień 2016

4) Zakup nagród na Szkolny Konkurs Ortograficzny w klasach II-III - styczeń 2017

5) Pokryto koszty uczestnictwa 96 uczniów naszej szkoły w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" - styczeń 2017

6) Zakup nagród na Konkurs Matematyczny klas III - luty 2017

7) Sfinansowano nagrody rzeczowe na szkolny konkurs Pięknego Czytania - marzec 2017

8) Zakup nagród na konkurs Wielka Liga Czytelnika - marzec 2017

9) Dofinansowanie organizacji Rajdu turystycznego pod nazwą "Szlakiem walk o Pyrzyce" - marzec 2017

10) Zakup programu do wystawiania świadectw szkolych z wpłaty darowizny

11) Zakup programu do prowadzenia e-dziennika,

12) Zakup 3 tablic multimedialnych oraz projektorów i laptopów.

13) Zakup namiotu (6m x 3m)

14) Zakup nagród na zakończenie roku szkolengo dla wzorowych uczniów

Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Sekutowicz