"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

FESTYN RODZINNY 2018

Informujemy, iż na Festynie Rodzinnym 2018 roku, który się odbył 16-06-2018r.  zabraliśmy kwotę wynosi 6958,45 .

Zgodnie z pomysłem zostanie przeznaczona na "rozszerzenie i uzupełnienie sieci multimedialnej naszaj szkoły.  

W obecnej chwili trwa wybór odpowiedniego sprzętu.