"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

Pasowanie na świetliczaka

PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA

 

W dniu 5.12.2013R w naszej świetlicy odbyła się uroczystość „Pasowanie na świetliczaka”. Dzieci klas I uczeszczające do swietlicy szkolnej zaprezentowały krótki program artystyczny. Następnie została złożona obietnica przestrzegania ustalonych zasad. Świetlicowe maluchy stały się pełnoprawnymi członkami naszej świetlicowej rodzinki.  Po ślubowaniu nastąpiło wręczenie dyplomów .Uroczystość przebiegała w domowej atmosferze, dostarczyła wiele radości dzieciom,wychowawcom świetlicy. 

Nad organizacjom imprezy czuwały p. R. Ulas oraz p. O. Konopnicka – Wysocka.

 

Wszystkim nowym ,,Świetliczakom" życzymy dużo sukcesów w nauce oraz wspaniałej zabawy w świetlicy szkolnej.