"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

UBEZPIECZENIE NNW 2018/2019

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży 

Na zebraniu Rady Rodziców podjęto decyzję o wyborze oferty na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży złożonej przez AVIVA. Nasze dzieci objęte są ochroną 24h/7dni w tygodniu.

Suma ubezpieczenia to 30 000 zł,

1) składka podstawowa wynosi 46 zł

płatna do dnia 15.10.2018r. u wychowawców klas

Zakres ubezpieczenia dostępny u wychowawców lub przedstawicieli Rady Rodziców

Ubezpiecza nas:

Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa

tel: 731-076-132