Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży 2017/2018

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży 

Na zebraniu Rady Rodziców podjęto decyzję o wyborze oferty na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży złożonej przez Compensa. Nasze dzieci objęte są ochroną 24h/7dni w tygodniu.

Suma ubezpieczenia to 10 000 zł,

1) składka podstawowa wynosi 34,90 zł

2) składka rozszerzona dla dzieci trenujących wyczynowo na zajęciach pozaszkolnych wynosi 45,30 zł

płatna do dnia 15.10.2017r. u wychowawców klas

Zakres ubezpieczenia dla obu składek jest taki sam, natomiast dzieci trenujące wyczynowo na zajęciach pozaszkonych, które są dodatkowo narażone na wypadki, powinny być ubezpieczone w wyższej składce.

Ubezpiecza nas:

Multiagencja Ubezpieczeniowa E.R.S

tel: 730-952-230

e-mail: multiagencja.ers@vp.pl