"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca

Katarzyna Maliszewska-Olech

Zastępca Przewodniczącej

Sandra Migdał

Skarbnik

Anna Benka

Członkowie

Radzisława Demska

Joanna Błaha