PREZYDIUM RADY RODZICÓW ORAZ DOKUMENTY RADY NA ROK2019/2020

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca

Joanna Tachasiuk - Błaha

Zastępca Przewodniczącej

Sandra Migdał

Skarbnik

Anna Benka

Sekretarz

Radzisława Demska

Członkowie

Anna  Pawlik

Małgorzata Olszewska

 

 Dokumenty Rady Rodziców na rok 2019/2020

  regulami_rady_rodzicow_sp_pyrzyce.pdf

  plan_pracy_rr_2019_2020.pdf

  preliminarz_rady_rodzicow_2019_2020.pdf