Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach
"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" - Johanin Wolfgang von Goethe (1749-1832)::Uwaga!!! Wywiadówki i konsultacje odbywają się we wtorki.::Świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 16:00::Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godzinach: od 8:00 do 14:30.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca

Joanna Tachasiuk - Błaha

Zastępca Przewodniczącej

Sandra Migdał

Skarbnik

Anna Benka

Sekretarz

Radzisława Demska

Członkowie

Anna  Pawlik

Małgorzata Olszewska